Waar wordt zopiclon voor gebruikt?

Het medicijn zolpicol wordt gebruikt om slapeloosheid te behandelen, een aandoening die de slaap verstoort. Zopiclon is een hypnotisch medicijn dat behoort tot de farmacologische klasse van niet-benzodiazepine-hypnotica. Hoewel de structuur ervan verschilt van die van benzodiazepinesedatieve hypnotica zoals Halcion (triazolam), heeft het veel van dezelfde voor- en nadelen.

Read More: Zopiclon kopen zonder recept of voorschrift met iDeal of online met bancontact bestellen

De effecten van zolpicol helpen u langer te slapen, sneller in slaap te vallen (slaaplatentie) en ‘s nachts minder vaak wakker te worden (nachtelijk ontwaken). Het duurt ongeveer een uur voordat Zopiclon begint te werken, maar dit gebeurt snel.

De manier waarop zopiclon werkt, is door zich te hechten aan de gamma-aminoboterzuur type A (GABAA)-receptor in de hersenen en de kalmerende effecten van GABA, een chemische boodschapper, te versterken.

In de jaren tachtig werd zopiclon op de markt gebracht, dat nu in veel landen legaal is voor gebruik. Omdat het in de VS een volgens schema IV beperkt geneesmiddel is, is het daar niet verkrijgbaar. Het medicijn Lunesta (eszopiclon) is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Omdat ezopiclon een stereo-isomeer van zopiclon is, heeft het een duidelijke driedimensionale structuur, maar zijn dezelfde bestanddelen in dezelfde volgorde gerangschikt.

Normaal gesproken wordt zolpicol geleverd als tablet. Als u moeite heeft met slikken, kan uw arts in sommige landen mogelijk een drank met dit recept voor u bestellen. Er zijn merk- en generieke vormen van zopiclon beschikbaar.

Wat is het doel van zopiclon?

Volwassenen met slapeloosheid kunnen een kortdurende behandeling (7-14 dagen) met zolpicolone krijgen. Het wordt gebruikt voor de behandeling van mensen met verschillende slaapgerelateerde problemen, waaronder:

Moeite hebben met inslapen

ontwaken in de kleine uurtjes van de ochtend

vroeg wakker worden

ernstige of verontrustende slaapproblemen veroorzaakt door geestelijke gezondheids- of stemmingsproblemen

Langdurig (meer dan 4 weken) gebruik van zolpicolone voor chronische slapeloosheid wordt niet geadviseerd vanwege de mogelijkheid van tolerantie en afhankelijkheid, wat kan resulteren in ontwenningsverschijnselen en rebound-slapeloosheid als het geneesmiddel abrupt wordt stopgezet. Langdurig medicijngebruik wordt vaak beschouwd als ‘off-label’ of ongeoorloofd.

Vitale informatie

Er kunnen grote negatieve effecten optreden van zopiclon.

Bij gebruik van dit medicijn kan misbruik en/of fysieke en psychologische afhankelijkheid ontstaan. Patiënten met een voorgeschiedenis van psychische aandoeningen en/of alcohol-, illegale middelen- of drugsmisbruik, evenals degenen die dit geneesmiddel langer dan vier weken gebruiken, lopen een groter risico om afhankelijk te worden. Dit risico neemt ook toe met de dosering en de duur van de behandeling.

Wanneer zopiclon en opioïden worden gecombineerd, zijn de bijwerkingen slaperigheid, ademhalingsproblemen, coma en zelfs de dood. Opioïden en zolpidem mogen alleen samen worden ingenomen als geen enkel ander medicijn effectief is. Informeer uw arts over alle opioïdemedicijnen die u gebruikt en volg zorgvuldig de dosisinstructies van uw arts.

Studies hebben aangetoond dat personen die bepaalde sedativa en hypnotica gebruiken, zoals dit medicijn, een verhoogd risico hebben op zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen en zelfmoord. Het is daarom onbekend of de medicatie de oorzaak is of dat er mogelijk andere factoren zijn. Neem voor meer medisch advies onmiddellijk contact op met uw arts als u zelfmoordgedachten ervaart.

Om de kans op bepaalde bijwerkingen te verkleinen, is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat u minimaal 7 tot 8 uur ongestoord slaapt voordat u zopiclon inneemt.

Slaapwandelen en ander vreemd gedrag (zoals eten, autorijden, telefoneren, seks hebben, enz.) terwijl u gedeeltelijk wakker bent, kunnen door zolpidem worden veroorzaakt. Als je wakker wordt, kun je vergeten wat je de hele nacht hebt gedaan. Deze acties kunnen optreden, ongeacht of u alcohol of andere medicijnen gebruikt die slaperigheid veroorzaken in combinatie met zopiclon. Mocht u een van de bovengenoemde symptomen tegenkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel en neem contact op met uw arts of andere zorgverlener.

Voor wie wordt zopiclon niet aanbevolen?

Neem geen zopiclon als:

Alle andere chemicaliën in uw medicatie, inclusief zopiclon, veroorzaken een allergische reactie bij u.

Een allergische reactie kan zich manifesteren als huiduitslag, moeite met ademhalen of slikken, of zwelling van de tong, lippen, wangen of nek.

U lijdt aan myasthenia gravis, een aandoening die resulteert in extreme spierzwakte.

Er is een storing in uw longen (ademhalingsfalen).

U lijdt aan een aandoening die slaapapneu wordt genoemd, waardoor u ‘s nachts kortstondig ophoudt met ademen.

U lijdt aan ernstige leverproblemen.

Je bent nog geen achttien. Het is onbekend of zopiclon veilig en effectief is voor gebruik bij kinderen en tieners jonger dan 18 jaar.

Heeft u ooit zopiclon gebruikt en daarna last gehad van slaapwandelen of een andere vreemde activiteit (zoals autorijden, eten, telefoneren, seks hebben, enz.) terwijl u nog niet helemaal wakker was?

Wat moet ik aan mijn arts vertellen voordat ik zopiclon gebruik?

Informeer uw arts vóór gebruik over al uw medische problemen

Zopiclon gebruiken, vooral als u:

leverproblemen heeft. Het kan zijn dat uw arts een lagere dosering zopiclon nodig heeft.

nierproblemen heeft. Het kan zijn dat uw arts een lagere dosering zopiclon nodig heeft.

lichte ademhalingsmoeilijkheden ervaart; De beslissing om zopiclon toe te dienen wordt genomen door uw arts.

ooit alcohol of drugs hebben misbruikt, er afhankelijk van zijn geweest, of geestelijke gezondheidsproblemen hebben gehad, zoals depressie of persoonlijkheidsstoornissen.

nadat u onlangs meer dan vier weken zopiclon of andere vergelijkbare medicijnen heeft gebruikt.

gebruik een opioïde voorgeschreven medicijn.

Hoe dien ik zopiclon toe?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals voorgeschreven door uw arts of apotheker. Als u het niet zeker weet, moet u het hen vragen.

De duur van de behandeling met dit geneesmiddel moet tot een minimum worden beperkt, omdat dit de kans op afhankelijkheid vergroot.

Slik uw pil samen met een glas water door.

Vermijd het kauwen of verpletteren van uw pil.

Neem vlak voordat u naar bed gaat de aanbevolen dosering; neem het die avond niet meer in. Gebruik dit medicijn alleen als u naar bed kunt gaan en uitgerust en verfrist wakker kunt worden na een volledige slaap van 7 tot 8 uur.

De behandeling duurt doorgaans twee tot drie weken.

Neem zopiclon in zoals voorgeschreven door uw arts, tenzij uw arts anders zegt. Als u ervoor kiest om te stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel, laat het dan aan uw arts weten, in plaats van er zelf mee te stoppen. Na verloop van tijd zal uw arts uw dosering geleidelijk moeten verlagen en uw medicatie moeten staken. Als u abrupt stopt met het gebruik van zopiclon, kunt u een ‘ontwenningseffect’ ervaren en kunnen uw slaapproblemen terugkeren. Als dit gebeurt, kunt u een aantal van de volgende gevolgen ondervinden.